Nieuws uit regio's:

Maasdriehoek
regio's instellen
Diverse exclusieve voordelen via klikopvoordeel.nl
terug dinsdag, 22 mei 2012 - 8:26

Op zoek naar pro-actiever ondernemersbeleid

LEDEACKER - In de gemeente Sint Anthonis lijkt - misschien wat laat - het besef te zijn doorgebroken dat een sterk bedrijfsleven mede bepalend is voor de vitaliteit van een levende gemeenschap. Alle reden om een aanzet te geven tot een pro-actiever beleid, zo vonden de politieke fractie CDA en de gemeentelijke ondernemersvereniging SWO. Samen belegden ze vorige week een debatavond. "Ik hoop dat de mensen wakker geschud worden", zei CDA-raadslid en animator Jan Suykerbuyk.

De gemeente Sint Anthonis, die de laatste jaren laag scoort voor ‘ondernemersklimaat’, heeft jarenlang een weifelmoedig ondernemersbeleid gevoerd: de aanleg van bedrijventerreinen strandde of raakten verstrikt in juridische verwikkelingen, waardoor ondernemers elders hun heil zochten. "Verschillende bedrijven zijn uit de gemeente weggegaan en dat stoort me een beetje", aldus Suykerbuyk.

Perspectief
"Wij willen voldoende perspectief voor starters om hier een bedrijf te beginnen", opende SWO-voorman Willy Geurts de discussie. Enkele jonge starters vertelden over hun moeizame zoektocht naar een geschikt pand in hun voorkeursdorp, terwijl gevestigde ondernemers hun mening gaven over het gemeentelijk ondernemersklimaat. Jos Althuizen, succesvol ondernemer, wees de starters erop in alle opzichten "over de grenzen heen te kijken".
Vooralsnog wil de gemeente alles doen om de bestaande terreinen Peelkant Oost (Sint Anthonis) en Molenveld II (Wanroij) vol bezet te krijgen. Ook het 'matchen' van ruimtezoekende ondernemers met eigenaren van leegstaande bedrijfsgebouwen is een speerpunt. "Een belangrijke vraag is hoe uitnodigend onze gemeente is op dit gebied", was de vraag die Wethouder Jeroen Willems opwierp. Hij wees erop dat de gemeente de afgelopen jaren weinig geluk heeft gehad maar dat er hard wordt gewerkt aan beide initiatieven. "Het is lastig om Molenveld door te ontwikkelen en dat doet pijn. Wat Peelkant Oost betreft, dat wordt nu actief opgepakt voor de ontwikkeling van 5 à 6 locaties. Meer zit er op het moment niet in."

2012-21-cda-swo-anthonis
Na afloop van de bijeenkomst werd er nog driftig genetwerkt.

Bedrijfsverzamelgebouw
Jos de Groot van Peters Projectontwikkeling, de initiatiefnemer van bedrijfsverzamelgebouw 't Spoor in Mill, acht een gebouw van dezelfde omvang in bijvoorbeeld Wanroij niet realistisch. Wel zou acht hij daar een kleinere variant op termijn mogelijk. De Groot vond wel dat starters de ruimte moeten krijgen in een tijd waarin financiering een lastig verhaal is. "We moeten alles bieden: koop, huur en huurkoop."
CDA-raadslid Wilbert Egelmeers wees op het grote aantal leegstaande agrarische gebouwen (VAB's). Door agrariërs die stoppen, zal de leegstand alleen maar toenemen. "Enerzijds willen we een kwaliteitsslag maken, maar het biedt ook ruimte voor ambachtelijke bedrijven. Wat moeten we hier toelaten?" Wethouder Willems stelde dat de gemeente hier een eigenheid kan creëren, bijvoorbeeld in het verlengde van de agrarische sector. "We moeten verloedering voorkomen en starters een kans geven." Toch ziet Willems detailhandel zich het liefst vestigen in de kernen. "Want als ze uitwaaien naar het buitengebied, worden hun bedrijven solitaire objecten."

'Marktplaats'
Diverse sprekers wezen op het grote en groeiende aantal leegstaande gebouwen, zowel in de kernen als in het buitengebied. "We moeten passende huisvesting vinden voor de verschillende doelgroepen", vatte Willy Geurts het samen. Het leidde ertoe dat ondernemersvereniging SWO op zijn website een lijst met bedrijfsgebouwen gaat plaatsen die beschikbaar zijn. Op deze 'markplaats op plaatselijk niveau' kunnen ondernemers zo zoeken naar geschikte werkruimte in de eigen omgeving. Zie www.swosite.nl.

Laatste reacties op dit bericht via het forum:
Er zijn nog geen reacties op dit bericht.
Auteur: Jos Groniger 
Redactie: BoxmeerNWS-code: 0-3409-2 
Categorie: Zakelijk 
Aangemaakt: 2012-05-22 08:29:12 
Laatste wijziging: 2012-05-22 08:45:59 
Gewijzigd door: Martijn  Schwillens