Nieuws uit regio's:

Maasdriehoek
regio's instellen
Diverse exclusieve voordelen via klikopvoordeel.nl
terug woensdag, 11 apr 2012 - 8:08

Bijzondere vondsten bij opgravingen Cuijk

CUIJK - De opgravingen aan de Heeswijkse kampen zijn al weer enige tijd geleden afgelopen. Deze opgravingen zijn uitgevoerd door ACVU-HBS. Tijdens het project zijn er een paar duizend grondsporen aangetroffen van verschillende gebouwen uit de Romeinse tijd. Daarnaast zijn er zo’n tienduizend vondsten verzameld. Hoewel de uitwerking van het project nog moet beginnen, zijn er al wel enkele mooie resultaten te melden.

2012-16-muntschat
Archeologische vondsten in Heeswijkse Kampen: muntschat.

Binnen het plangebied heeft een klein boerendorp gestaan van hooguit twee of drie woonstalhuizen tegelijkertijd. De mensen woonden in deze tijd samen met hun vee onder één dak vandaar de naam woonstalhuis. Tijdens het project zijn er 14 van dit soort woningen herkend in het veld en het is niet uitgesloten dat er tijdens de uitwerking in de grote hoeveelheid sporen die zijn ingemeten, nog enkele plattegronden naar voren zullen komen.
Het vondstmateriaal dat tijdens de opgraving is verzameld, loopt uiteen van wat kleine scherven aardewerk tot volledige maalstenen, onderdelen van waterputten en wat bijzondere metaalvondsten. Alle vondsten zullen tijdens de uitwerking bekeken worden om aan de hand van de datering van het materiaal een goed beeld te krijgen van de Romeinse geschiedenis in de Heeswijkse Kampen.

Vondsten
Het grootste deel van het vondstenspectrum bestaat uit aardewerk. Toch is er ook een aanzienlijke hoeveelheid metaal gevonden. Een aantal bijzondere vondsten kunnen we nu al presenteren. Zo is er in een kuil een bijzondere depositie aangetroffen van een bijl, enkele sleutels, een hamer en een mes. Alle vondsten zijn van ijzer en zijn sterk gecorrodeerd. Gelukkig kunnen oude ijzeren voorwerpen goed geconserveerd en schoongemaakt worden waardoor ze er na behandeling weer erg goed uitzien.

2012-16-paard-met-paardentuig
Archeologische vondsten in Heeswijkse Kampen: paardenstijstuk

Bijzonder
Een andere bijzondere vondst is een onderdeel van de versiering waarmee paarden in de Romeinse tijd werden behangen. Het is een rozetvormige schijf van circa 12 cm in diameter. Deze werd rondom het paard aan riemen bevestigd zoals op de reconstructie is weergegeven.
De vondst die echter het meest in het oog springt op dit moment is de vondst van een muntschat. In dit geval gaat het om 16 gelijksoortige munten uit de tijd van de Romeinse keizer Hadrianus. Deze man heeft tussen 117 en 138 na Chr. het Romeinse rijk geregeerd en is onder andere verantwoordelijk voor de bouw van de muur tussen Engeland en Schotland.
De muntschat uit Cuijk is ergens tussen 117 en enkele decennia later begraven in een kuil. De munten liggen verspreid door de kuil, maar dit is niet hun originele positie. Waarschijnlijk hebben ze in een bundel van textiel gezeten die in de loop van de tijd is vergaan. Vervolgens zijn de munten door dierlijke activiteiten verplaatst in het spoor. "We weten (nog) niet waarom de munten zijn begraven. Mogelijk komen we hier nog achter als het hele project is uitgewerkt. Wordt vervolgd dus", besluit archeoloog Johan van Kampen.
Laatste reacties op dit bericht via het forum:
Er zijn nog geen reacties op dit bericht.
Auteur: Martijn  Schwillens 
Redactie: VeghelNWS-code: 0-2034-2 
Categorie: Kunst en cultuur 
Aangemaakt: 2012-04-10 16:13:08 
Laatste wijziging: 2012-04-10 16:13:08 
Gewijzigd door: Martijn  Schwillens